Hos Reform er hensyntagen til globale udfordringer som klimaforandringer og social ulighed vigtige for vores fremtidige vækst. Takket være et unikt samarbejde med vores interessenter kan vi gøre en forskel.

Certificeret B Corp

Efter en målrettet indsats blev Reform i 2023 B Corp-certificeret med en score på 92,7, hvilket er over gennemsnittet og betydeligt højere end de 80 point, certificeringen kræver.

 

For at opnå B Corp-certificeringen har non-profit-organisationen B Lab gennemgået vores forretning ingen for fem kategorier: ledelse, medarbejdere, miljøpåvirkning, samfundsengagement og kunderelationer. Vi er stolte af at være en del af en global bevægelse af virksomheder, der forpligter sig til at sætte et positivt aftryk på både miljø og mennesker.

De fire søjler

Vores bæredygtighedsstrategi består af fire søjler og gælder for 2021-2025. Den skal guide os på vores rejse mod at blive en mere bæredygtig virksomhed.


Bedre sammen 

Vi er fokuseret på at skabe bæredygtig værdi for vores interessenter. Det gælder både vores ansatte, kunder, leverandører, investorer og samarbejdspartnere. Det er afgørende, at vi sammen har positiv indflydelse på vores medmennesker og planet.  

 


Bedre forsyningskæde 

Vi er direkte afhængige af naturens ressourcer. Derfor går vi op i at beskytte biodiversiteten og naturen ved at håndtere vores forsyningskæde på en ansvarlig måde. Vi anvender træ, der er FSC-certificeret og af kendt oprindelse. 

Vi er engageret i Parisaftalens målsætninger og arbejder sammen med det internationale Science Based Target initiative (SBTi) om at definere en målbar og vidensbaseret vej til at reducere kulstofemissioner mest muligt.

 


Bedre design 

Vi tror på, at godt design er langtidsholdbart. Materialer af høj kvalitet efterspørges ikke kun for deres visuelle egenskaber, men også for deres sociale og miljømæssige aftryk. 

Vi dedikerer os til at introducere bæredygtige og cirkulære principper i produktudviklingen fra idé til slutprodukt.

 


Bedre vækst 

Vi er engageret i at sikre fremskridt og vækst, men vi vil gerne ændre på opfattelsen af vækst. Vi vil være profitable uden at efterlade et negativt aftryk på hverken mennesker eller planeten. Vores ambition er at vækste på en etisk forsvarlig og transparent måde.

 

Vores planet

Klimaaftryk 

Vores samarbejde med Normative er en vigtig milepæl i vores engagement for at bekæmpe den globale opvarmning. Sammen har vi målt Reforms CO2-udledning de seneste seks år, hvilket har givet os mulighed for at udvikle en langsigtet strategi for at reducere vores klimaaftryk både nu og på sigt.


Mål godkendt af SBTi 

Det uafhængige internationale klimapartnerskab Science Based Target initiative (SBTi) blev etableret under COP21 med henblik på at hjælpe virksomheder med at definere mål, der mindsker udledningen af GHG. Vores ambition er at reducere Reforms udledning med 42% inden 2030. Denne målsætning blev godkendt af SBTi i 2021. 


WWF og Reform: Partners for Nature 

I 2022 indgik vi et strategisk partnerskab med Verdensnaturfonden (WWF). Som partner støtter Reform indsatsen for at bekæmpe klimakrisen, med særlig fokus på bevarelsen af tropiske skove og biodiversitet i området Greater Virunga Landscape i Uganda. 


Cradle to Cradle 

I 2022 søgte Reform om Cradle to Cradle-certificering af vores kabinetter. Cradle to Cradle er en internationalt anerkendt produktcertificering, hvor ideen er, at produkter skal designes til at kunne indgå i biologiske eller tekniske kredsløb og med henblik på at skabe værdi for både mennesker, miljø og økonomi.

 

Vores Produkter

Der ligger en omfattende proces forud for, at vores produkter kommer i hænderne på vores kunder. Det er et helt grundlæggende princip i vores designproces, at alle led i processen afgiver mindst muligt miljømæssigt aftryk: fra idé til bortskaffelse. 

Den kreative proces tager udgangspunkt i den miljømæssige belastning for at tilbyde vores kunder de bedste produkter; ikke kun for dem, men også for planeten.


Design og materialer 

Drivkraften i vores kreative proces er at arbejde innovativt med naturmaterialer, så vi kan tilbyde produkter med den bedst mulige holdbarhed og mindst mulige miljøbelastning. Vi bestræber os på at optimere produktionen af alle eksisterende og nye produkter.

 


Fremstillingsmetode 

Vi arbejder tæt sammen med vores leverandører om at indtænke bæredygtighed gennem hele værdikæden.

 


Emballage og distribution 

Vi gør en aktiv indsats for at reducere brugen af plastik i vores emballage ved at anvende pap, når det er muligt, og forsøger derudover at øge mængden af genbrugsmaterialer i vores emballage. I forhold til distributionen samarbejder vi med de leverandører, der tilbyder de mindst omfattende forsyningskæder. 

 


Brug og bortskaffelse

Vi vil gerne sikre, at Reform køkkener er et sundt og sikkert sted at være, og at vores produkter er så ressource-effektive som muligt.

 

Vores Medarbejdere

Vi sætter mennesker i centrum af alt, hvad vi gør. Det gælder både vores kunder og vores kolleger. Vores medarbejdere med 16 forskellige nationaliteter er drivkraften i vores virksomhed. 

Vi arbejder målrettet for at tiltrække og fastholde talenter ved at tilbyde træning og udviklingsmuligheder. Det er afgørende, at vores medarbejdere føler sig udfordrede, trygge og inspirerede i deres job hos Reform.

 

Vores Forpligtelser

For at leve op til vores forpligtelser har vi udarbejdet følgende virksomhedspolitikker:
Code of Conduct for leverandører og forretningspartnere
Code of Conduct for medarbejdere
Bæredygtighedspolitik
Sourcing- og indkøbspolitik
Politik for interessekonflikter


Bidrag til Verdensmålene for bæredygtig udvikling

Siden 2021 har Reform været en del af United Nations Global Compact - verdens største initiativ og netværk for ansvarlighed blandt virksomheder. 

Reform arbejder med at integrere Global Compacts ti universelle principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption i virksomhedens strategi og drift. Derudover arbejder vi for at fremme og bidrage til FN’s 17 verdensmål.