1. Dataansvarlig

Når du besøger vores hjemmeside eller interagerer med os som beskrevet i denne privatlivspolitik, er Reform Group Holding ApS, Otto Busses Vej 5, 2450 København SV dataansvarlig og behandler dine personoplysninger, som beskrevet i det følgende.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, denne politik eller dine rettigheder som registreret, er du velkommen til at kontakte os på privacy@reformcph.dk eller +45 71 99 42 20.


2. Vi behandler dine personoplysninger

2.1 Privatkunder

Når du køber vores produkter, behandler vi dine personoplysninger for at kunne levere vores produkter og den bedste service til dig, vi behandler blandt andet:

  • Navn, adresse, kontaktoplysninger, kreditkort- og faktureringsoplysninger og oplysninger vedrørende dit gamle og nye interiør, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Vi videregiver kun dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at kunne levere vores services til dig. Vi kan videregive dine personoplysninger til relevante leverandører, samarbejdspartnere, koncernselskaber og databehandlere.

Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode på syv år efter dit køb.

 

2.2 Brugere af vores hjemmeside

Når du bruger vores hjemmeside, behandler vi personoplysninger om dig, hvis du giver samtykke til cookies. Alt afhængig af hvilke cookies du giver samtykke til, kan vi behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • IP-adresse, hvilke sider du besøger på vores hjemmeside, og hvilke produkter du er interesserede i eller har købt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og litra f.

Hvis du giver samtykke til tredjepartscookies, deler vi oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside med sociale medieudbydere såsom Meta Platforms, Pinterest, Twitter og LinkedIn til statistiske formål, for at forbedre vores hjemmeside, måle vores markedsføringseffektivitet og målrette markedsføring mod dig. I forbindelse med disse behandlingsaktiviteter er vi fælles dataansvarlige med de sociale medieudbydere i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 26

Vi videregiver kun dine personoplysninger, når det er nødvendigt for opfyldelse af de formål, som personoplysningerne behandles til. Vi kan videregive dine personoplysninger til relevante leverandører, samarbejdspartnere, koncernselskaber og databehandlere.

Vi opbevarer og behandler personoplysningerne, så længe de pågældende cookies er aktive, hvilket afhænger af den specifikke type cookie, og om du trækker dit samtykke til cookies tilbage.

Du kan læse mere om cookies, herunder tredjepartscookies og opbevaring, i vores cookiepolitik: https://www.reformcph.com/cookie-policy


2.3 Kontaktpersoner hos erhvervskunder, samarbejdspartnere og tjenesteudbydere

Hvis du er ansat hos en af ​​vores erhvervskunder, samarbejdspartnere eller tjenesteudbydere, kan vi behandle dine personoplysninger til forretningsadministrative formål, som led i virksomhedens daglige drift, fx hvis vi korresponderer med dig via e-mail. Vi kan blandt andet behandle:

  • Navn, titel, kontaktoplysninger og andre CRM-relaterede personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Vi videregiver kun dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at levere vores services til dig eller din arbejdsgiver. Vi kan videregive dine personoplysninger til relevante leverandører, samarbejdspartnere, koncernselskaber og databehandlere.

Vi opbevarer som udgangspunkt ovennævnte personoplysninger, så længe kundeforholdet består, eller indtil du ikke længere er ansat hos vores leverandør, kunde mv. Personoplysninger, som er registreret i forbindelse med fakturering, opbevares i fem år efter udgangen af det pågældende regnskabsår.


2.4 Direkte markedsføring

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller på anden måde giver samtykke til markedsføring, behandler vi dine personoplysninger med det formål at give dig relevante nyheder og vores bedste tilbud. Vi kan blandt andet behandle:

  • Navn, kontaktoplysninger og produktpræferencer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10.

Vi videregiver kun dine personoplysninger til vores databehandlere.

Som udgangspunkt behandler vi dine personoplysninger, indtil du afmelder dig vores nyhedsbrev. Du kan afmelde vores nyhedsbrev ved at klikke på ”afmeld” i vores nyhedsbrev eller ved hjælp af dette link https://www.reformcph.com/unsubscribe

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev eller trækker dit samtykke til markedsføring tilbage, opbevarer vi dine personoplysninger i seks måneder med henblik på at kunne dokumentere dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Vi vil ikke behandle dine personoplysninger til markedsføringsformål i opbevaringsperioden.


2.5 Jobansøgere

Med henblik på at kunne behandle ansøgningsmateriale, som vi modtager uopfordret eller i forbindelse med et stillingsopslag, behandler vi følgende overordnede kategorier af personoplysninger:

  • Almindelige personoplysninger som vi modtager fra dig i forbindelse med din ansøgning, herunder fx navn, kontaktoplysninger, jobhistorik, uddannelse, kompetencer, foto mv., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og litra f.
  • Almindelige personoplysninger, som vi indsamler fra offentlige tilgængelige medier, herunder fx LinkedIn, Facebook mv., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og litra f
  • Almindelige personoplysninger, som vi indsamler fra dine referencer eller offentlige myndigheder, hvis du har givet samtykke til dette, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og databeskyttelseslovens § 8, stk. 2, nr. 1
  • Almindelige personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med persontypetest eller lignende tests, hvis du har givet samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.


Hvis vi behandler særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig, som er omfattet af databeskyttelsesforordningens  art. 9, stk. 2 eller dit CPR-nummer, fordi du uden opfordring hertil har angivet sådanne oplysninger i dit ansøgningsmateriale, betragter vi din fremsendelse af ansøgningsmaterialet som dit samtykke til behandlingen af disse oplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

I det omfang det er nødvendigt for at gennemføre rekrutteringsprocessen, kan vi komme ud for at videregive dine personoplysninger til vores databehandlere eller samarbejdspartnere, herunder fx rekrutteringskonsulenter og testudbydere.

Hvis ikke din ansøgning fører til ansættelse hos os, gemmer vi som udgangspunkt dit ansøgningsmateriale i op til 6 måneder efter rekrutteringsprocessen er afsluttet.

Under særlige omstændigheder kan vi gemme dine personoplysninger i en længere periode, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt for at kunne forsvare os mod et eventuelt retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Når du sender en ansøgning til os, opfordret eller uopfordret, anmoder vi om dit samtykke til at opbevare dit ansøgningsmateriale i 12 måneder med henblik på eventuel fremtidig ansættelse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og som følge heraf få slettet dit ansøgningsmateriale, ved at kontakte os som beskrevet ovenfor under punkt 1.

 


3. Hvis du ønsker at trække et samtykke tilbage

Hvis vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os som angivet ovenfor under pkt. 1 eller følge ved at følge vejledningen på vores hjemmeside, i nyhedsbreve mv.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, skal du være opmærksom på, at det ikke har betydning for lovligheden af vores behandling frem til tidspunktet, hvor du trækker samtykket tilbage, og at vi i særlige tilfælde kan være berettigede til fortsat at behandle dine personoplysninger, fx for at kunne forsvare os mod et eventuelt retskrav.

 


4. Overførsel af personoplysninger til tredjelande

I det omfang det er nødvendigt for at kunne efterleve formålene med behandlingen af dine personoplysninger, kan vi komme ud for at overføre personoplysninger til internationale organisationer eller virksomheder, som er etableret i lande uden for EU/EØS. Vi foretager udelukkende sådanne overførsler, hvis vi har et tilstrækkelig lovgrundlag herfor, herunder fx:

  • Hvis EU-Kommissionen har vurderet, at sikkerheden i det pågældende tredjeland er tilstrækkelig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45, eller
  • Hvis der i øvrigt foreligger fornødne garantier for sikkerheden, herunder fx ved indgåelse af EU-Kommissionens standardkontrakter, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46.

 


5. Sikkerhedsforanstaltninger

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har derfor stort fokus på, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer vi løbende de risici, der kan være forbundet med vores behandling af dine personoplysninger. Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og fortrolighed.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

 


6. Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder over for os. Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os som beskrevet ovenfor under pkt. 1.

• INDSIGT. Du har ret til at få indsigt i og kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig.

• BERIGTIGELSE. Hvis vi har registreret forkerte oplysninger om dig, har du som udgangspunkt ret til at få sådanne urigtige personoplysninger om dig rettet.

• SLETNING. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet de personoplysninger, vi behandler om dig.

• BEGRÆNSNING AF BEHANDLING. I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.

• INDSIGELSE. I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

• DATAPORTABILITET. I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

 


7. Klagemuligheder

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Vi håber dog, at du altid vil kontakte os først, så vi kan finde en fornuftig løsning.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.